Leica APO-Telyt-M 1:3,4/135

Das lange Teleobjektiv

Technische Daten

Leica Apo-Telyt-M 135 mm f/3.4

Technische Daten
Englisch
Datum: 28.06.2013 Format: PDF (156,74 kB)

Leica Apo-Telyt-M 135 mm f/3.4

Technische Daten
Deutsch
Datum: 06.08.2013 Format: PDF (210,80 kB)
Oben